ΕκτελονισμοίΈνα άλλο σημαντικό κομμάτι των υπηρεσιών μας είναι η διαδικασία εκτελωνισμού των εμπορευμάτων με την οποία ολοκληρώνετε πλέον και η τελική φάση για την παραλαβή των εμπορευμάτων, στην περίπτωση εισαγωγής.

\r\nΠαρακάτω παραθέτουμε αναλυτικά όλες τις υπηρεσίες που μπορούμε να σας προσφέρουμε:\r\n\r\n

\r\n

  \r\n

 • Εκτελωνισμός Εισαγωγής – Εξαγωγής
 • \r\n

 • Συμβουλευτικός προσανατολισμός Εισαγωγών – Εξαγωγών
 • \r\n

 • Ταξινόμηση εμπορευμάτων βάσει Ευρωπαϊκού συστήματος ταριφών
 • \r\n

 • Εγγυητική μεταφόρτωσης Τρανζιτ φορτίων
 • \r\n

 • Οικονομική διαπραγμάτευση παραγγελιών
 • \r\n

 • Αναλυτικός προ-υπολογισμός του Κόστους
 • \r\n

 • Άνοιγμα και παρακολούθηση Τραπεζικών Πιστώσεων συναλλαγής εμπορευμάτων
 • \r\n

 • Παρακολούθηση αποθήκης & υπολογισμός αποθηκευτικών δικαιωμάτων
 • \r\n

 • Ελεύθερη ζώνη για υποκείμενα εμπορεύματα
 • \r\n

\r\n

\r\n

Ο άριστος συντονισμός του εκτελωνιστικού μας τμήματος με το αντίστοιχο της εισαγωγής ή εξαγωγής, μας δίνει το προβάδισμα για ένα άμεσο και πιο ικανοποιητικό αποτέλεσμα – πιο σύντομη παράδοση διατακτικής σημαίνει και αμεσότητα στην εξυπηρέτηση.